2015-07-28 11:59 #0 av: Fugen

En kort introduktion till Buddha

Buddhismen baseras på läror som tillskrivs Siddhartha Gautama, känd som Shakyamuni Buddha (Den vise/uppvaknade från Shakyaklanen) eller Buddha (den uppvaknade). Buddha är den titel som alla upplysta förvärvar, och enligt de Buddhistiska legenderna har det funnits många buddhormen den historiska personen ”Buddha” syftar på ”grundaren” av Buddhismen, Siddhartha Gautama. Han är även känd som Śākya-muni Buddha, "den vise eller vakne av Śākya-klanen".

Det finns många berättelser om Buddha men säkra fakta om hans liv är få. Enligt den gängse berättelsen som har författats efter hans leverne - föddes han i Śākyaklanen (Shakyafamiljen), en välbärgad aristokratfamilj, i dess arvland i trakten av nuvarande Gorakhpur i gränstrakterna mellan Nepal och Indien, norr om Ganges. Det finns nu ett tempel på platsen i byn Rummindei (pali Lumbini) i Nepal. Han levde, enligt legenden, ett liv inom ”palatsets murar”, men smet ut och fick se livets olika delar i form av en fattig man, en död man och en helig man vilket fick honom att lämna det liv han levde och istället söka en lösning på/ en väg ut från livets svårigheter för alla varelser. Han prövade olika extrema vägar innan han fann lösningen i medelvägen.

Det är framförallt fyra platser i Buddhas liv som har framhållits: hans födelse och ungdomsår i Lumbini/Kapilavastu, hans upplysning under bodhiträdet i Bodhgaya, hans första undervisning i Sarnath och hans död i Kusinagara. De fyra platserna förknippade med dessa händelser var redan under härskarkejsaren Asokas tid (273-232 f.Kr.) ofta mål för Buddhisters pilgrimsvandringar.