2016-01-20 13:47 #0 av: Fredrik1

I december 2015 gjorde jag en intervju med Tsunma Chimey Lhatso, en nunna inom skolan Karma Kagyu inom tibetansk buddhism (Mahayana). Nedan kan du läsa hennes svar.

Foto: Orlando G. Boström. (C)

Text: Fredrik Magnusson (C)

Intervju med Tsunma Chimey Lhatso.

 

December, 2015.

 

 

Fredrik (F): Vill du berätta vad ditt namn som nunna Tsunma Chimey Lhatso 

betyder ? 

 

Tsunma Chimey Lhatso (T.C.L): Det betyder celestial ocean of immortal activity. 

F: Betyder exempelvis Tsunma och Venerable samma sak ?

 

T.C.L: Ja, det kan man säga.

 

F: Vill du berätta hur du kom i kontakt med buddhismen, hur din väg till nunna såg ? Visste du direkt att Karma Kagyu var den skola som du kände passade dig bäst ?


T.C.L: Redan som barn kom jag i kontakt med Buddhismen, av eget intresse, då jag kände igen sättet att förhålla sig till världen och upplevda att ett liv utan ett andligt utövande var ett tomt liv. Jag träffade min huvudlärare Hans Helighet den 17:e Gyalwa Karmapa senare i livet, under en retreat i Bodhgaya. Mötet var starkt och oförglömligt och då han är överhuvud för Karma Kagyu linjen så hade jag inte några frågor kvar efter det gällande vilken linjetillhörighet jag hade. Att jag skulle leva ett liv med andlig hängivenhet i fokus stod klart redan tidigt i livet, men i vilken form, när,var och hur visade livet senare. Jag tog nunneordination 2009 efter att jag följt Hans Helighet Karmapa i 3 år. Mer utförlig beskrivning av min väg som nunna och min andliga väg i överlag finns att finna delvis på min hemsida: www.cooia.org och delvis på min blogg: cooia.blogspot.com

F: För en person ny inom buddhism och speciellt då inom Tibetansk Buddhism - har du några tips hur personen ska resonera över de olika skolorna för att komma fram till vilken att inrikta sig på ? 

 

T.C.L: Karma visar vägen. Det du känner dig dragen till och de läror och lärare som korsar din väg kan vara en indikation på att det är din väg. De första 1 - 3 åren uppmuntrar jag nya Buddhister att söka, pröva, undersöka och känna efter. Efter det behöver man ta steget till att gå i en riktning och fördjupa sitt andliga åtagande genom att följa en viss inriktning, linje och en huvudlärare. Våga dedikera er - efter seriöst utforskande.

F: Precis som du skrev, så rekommenderas det att man som elev söker sig till en skola och en huvudlärare. Detta så att man lär sig Dharman rätt, följer rätt härkomst (lineage) och kan utveckla Guru Devotion. 
Exempelvis his Holiness the Dalai Lama sagt att det är viktigt att även studera de övriga Mahayana skolorna, utanför sin huvudskola . Han studerade själv exempelvis Nyingma och Dzogchen av Dilgo Khyentse Rinpoche.
Även Ringu Tulku Rinpoche är mästare inom både Nyingma och Kagyu.
Lärare som exempelvis Stephan Pende Wormland (fd. munk inom Gelugpa) har studerat både Dzogchen (Nyingma) och Mahamudra (Kagyu). 
Rimé-rörelsen som startade under 1800-talets andra hälft, och som skapades av Jamyang Khyentse Wangpo , kombinerade Nyingma, Kagyu och Sakaya. Skolorna slogs ihop som en motpol till Gelugpas allt mer dominerande ställning. Där fick utövarna initieringar i de olika skolorna och praktiserade dessa.
(läs mer på: https://en.wikipedia.org/wiki/Rimé_movement)
Ven. Thubten Chodron har sagt ”Follow principally one tradition but learn something about the other traditions also. Being an Educated Buddhist”.
Hur ser du på detta ?

T.C.L: Alla har sin väg. 


F: Berätta gärna om Den gyllene linjen och de mästare som gått före dig i Karma Kagyu linjen. Berätta gärna om Hans Helighet den 17:e Karmapa.

T.C.L: Det här är stora frågor med långa svar. Jag har som du vet föreläst om den gyllene linjen, dvs vårt linjeträd och våra linjeförfäder. Ber att få hänvisa till källor på nätet om Karma Kagyulinjen, eller delta/ arrangera en föreläsning med mig på temat linjetillhörighet / den gyllene linjen vid tillfälle så kan detta diskuteras mer djupgående. För mer information om Hans Helighet Karmapa så hänvisar jag till den officiella sidan för Karma Kagyu administrationen: www.kagyuoffice.org  


F: När det gäller förståelsen av Emptiness, vilken skola använder sig Kagyu av ? (Då menar jag Svatantrika eller Prasangika Madhyamaka).

T.C.L: Förståelsen för tomhetsprincipen i vår linje vilar på utövandet av Mahamudra, där båda dessa filosofiska skolor som du omnämner kan utgöra en del av en intellektuell grund, som i generella fall föregår utövande av Mahamudra, men inte för alla.

F: Har du några bra boktips för den som är intresserad av Karma Kagyu?

 

T.C.L:  ”The Heart is Noble” av Gyalwa Karmapa samt ”The Joy of Living” med Mingyur Rinpoche. Även biografier om Marpa Lotsawa, Milarepa och Gampopa.

F: Vilken upplevde du var den största utmaningen i att bli vigd till nunna ?


T.C.L: Att förlora mina gamla kontext samtidigt som det  inte fanns något nytt stabilt att kliva in i. Se även gärna min blogg för utförligare beskrivning av min upplevelse som västerländsk nunna i en traditionell österländsk tradition. Jag föreläser även på temat ”Mitt Liv som nunna.” Se min hemsida för datum och ort när denna föreläsning ges. 

F: Om en buddhist funderar på att bli munk eller nunna,vad skulle du ge för råd till den personen ? 

T.C.L: Om utövaren har varit formell Buddhist mer än fyra år, d.v.s levt med tillflykt till dem tre juvelerna och praktiserat Buddha Dharman under en lärare dessa år, så ska personen rådfråga sin huvudlärare om en eventuell ordination innan dem tar ett sådant stort beslut. 

F: Vill du berätta något om Mahamudra meditation inom Kagyu ?


T.C.L: Tyvärr så kan vi inte tala om det utanför ett kontext av initierade inom Mahamudra. Däremot så undervisar jag i Shamatha som är grunden till att gå steg för steg mot meditation som används på Mahamudra vägen. (Se min hemsida för aktuella datum för utövande av Shamatha meditation.)


F: Räknas tibetansk buddhism som Vajrayana först när utövaren börjar praktisera tantrisk buddhism ? 

 

T.C.L: Ja.

 

F: Olika tibetanska skolor har olika syn på när en lärjunge ska börja praktisera Tantra. Har exempelvis hört Ven.Thubten Chodron (Gelugpa) säga att man ska minst ha praktiserat Lamrim i fem år före. Vilken är din uppfattning ? 


T.C.L: Jag tror att Vördnadsvärda Thubten Chodron är ett bra rättesnöre.Generellt är Gelugpa traditionen som hon tillhör lite striktare än vad vi är i Karma Kagyu. Att utöva genuin tantra kräver sin mästare likväl som elev, därför är det bättre att vara mycket väl förbered än att förhasta sig när det gäller denna väg. 

F: Upplever du att många snabbt vill börja praktisera tantra före dom egentligen 

är redo ?


T.C.L: Precis så.

T.C.L: Hoppas du är nöjd med svaren. Välkommen att höra av dig igen.

 

F: Stort tack ännu en gång för dina svar och för all din hjälp.