2019-09-29 22:26 #0 av: Fredrik1

Få ämnen är så missförstådda som just karma. Men vad betyder Karma ? Hur uppstår den och hur påverkar den oss ?

Karma kommer från Sanskrit och betyder handling.
En medveten handling som utförs får framtida följder för den som utför handlingen.

Lagen om orsak och verkan har ingen skapat, utan det är en naturlag.
Vi skapar våra egna handlingar influerade av vår sinnesstämning och får de resultat som handlingen vi gjort genererar.

Ett vanligt missförstånd är att karma har något med belöning eller straff att göra. Det är att ta kristendomens perspektiv av begreppet synd och lägga detta på buddhismen.
Karma är inte belöning eller straff.
Det resultat man får beror på orsak och verkan. Man får det man skapar. Man är alltså ingen ”dålig” människa om man lever under svåra karmiska förhållanden. Man har bara ”sått” de frön som blommar ut i de situationer man upplever.

Enligt buddhismen finns det ingen gud som delar ut belöning eller straff, utan det är vi själva som med våra egna medvetna handlingar planterar frön i vårt egna sinne som sedan blommar ut i de resultat vi upplever.  Så vi styr själva våra handlingar och har möjligheten att påverkar dom på det sätt vi vill så vi får det resultat vi önskar, om vi är medvetna om det.

Ibland hör man någon säga att "det som drabbade den personen var hens dåliga karma. Hen fick igen för det hen gjort ”.
Karma fungerar inte bara åt ett håll, utan går åt båda hållen.
Om vi som i exemplet ovan glädjs åt någon annans olycka, skapar våra egna tankar negativa frön i vårt sinne som kan blomma ut i negativa upplevelser för oss själva.

Karma har fyra aspekter:
1)Karma är absolut i förhållande till handlingen.
Goda handlingar ger positiva upplevelser som resultat och destruktiva handlingar ger negativa upplevelser som resultat.

2)Karma växer.                                                                                                                                                      En liten handling kan få ett stort resultat. Därför ska vi försöka undvika varje minsta negativa handling och utföra varje liten positiv handling vi kan.

3)Om handlingen inte utförts, kommer resultatet inte att upplevas.
Om vi inte utför negativa handlingar, kommer vi inte ha negativa upplevelser.
Om vi inte utför positiva handlingar exempelvis har en strävan att nå full upplysning för att på så sätt bli en fullt utvecklad Buddha och kunna hjälpa alla varelser nå samma väg, kommer vi inte nå detta resultat.

4)Karma försvinner inte av sig själv.
Men negativa handlingar kan renas och resultaten mildras om man medvetet ångrar det man gjort, medvetet utför positiva handlingar och exempelvis gör reningspraktiken Vajrasattva.

Våra upplevelser i vår nuvarande situation beror på våra tidigare handlingar i detta livet och föregående liv. Vårt framtida liv skapas i de handlingar vi utför här och nu.


Det finns fyra områden där karma mognar och blommar ut:
1)Vårt mänskliga liv.
Huvudkarman eller sk. Throwing Karma är det resultat som avgör vår livsform. Att vara född som människa, jämfört med att exempelvis vara född som ett djur,  ger oss den fantastiska möjligheten att praktisera Dharman, Buddhas lära.

2)Våra benägenheten och böjelser.
Våra talanger och våra vanor.

3)Våra upplevelser.
Allts som händer oss och hur andra ser på oss.
Allt vi upplever är vår egna karmiska företeelse.

4)Vår omgivning.
Vår fysiska värld och hur omgivningen påverkar oss.
Om vi bor i en trygg omgivning eller till exempel nära en vulkan.


Referenser:
1.Ven. Thubten Chodron. "Good Karma" (Bok, 2017)
2)Ven. Robina Courtin.      ”The Nature of mind” (Häfte, 2017)
3)Ven. Thubten Chodron.  "Guided meditations on the stages of the path”.        
                                                            (Bok, 2007)
4)Ven. Kalu Rinpoche.        "Gently Whispered.” (Bok, 1994)


Vid tangentbordet,

Fredrik