2015-08-11 11:16 #0 av: Fugen

Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd (SBS) är ett paraplyorgan för buddhistiska samfund ur alla traditioner verksamma i Sverige vars syfte är att samverka för buddhismens väl i Sverige och att sam­arbeta runt gemensamma projekt.

http://www.buddhism-sbs.se/frameset.html