2015-08-21 10:24 #0 av: Fugen

Anzenkai är ett öppet och religiöst oberoende nätverk och en meditationsgrupp i Umeå, med rötter i den Japanska soto zentraditionen vars syfte är att stödja daglig övning i sittande och gående meditation - zazen och kinhin - genom att anordna grupper och retreater, och att vara ett utrymme för gemenskap över gränserna mellan olika traditioner.