2015-09-24 20:22 #0 av: Fredrik1

Buddhistiska gemenskapen Triratna är en del av den världsomspännande buddhistiska rörelsen Triratna Buddhist Community som grundades av en engelsman, Sangharakshita. Efter att ha tillbringat 20 år i Indien, där han studerade och praktiserade inom några av buddhismens huvudtraditioner, återvände Sangharakshita 1967 till England för att starta en ny buddhistisk rörelse. Dess målsättning är att med utgångspunkt från buddhismens grundläggande principer skapa former för utövande av buddhismen som passar dagens västerländska människa och samhälle.

Rörelsens kärna utgörs av de män och kvinnor som mottagit ordination som medlemmar i Buddhistorden Triratna. De sätter de buddhistiska idealen i centrum av sitt liv och verkar på olika sätt för att främja spridandet av buddhismen. För närvarande finns drygt 1800 ordensmedlemmar världen över. 

Triratna har sex utmärkande drag: 1) Rörelsen är ”ekumenisk” och hämtar inspiration från hela traditionen, 2) framhävandet av tillflyktstagandets centrala plats i en buddhists liv, 3) vikten av en enad orden, framför allt med lika möjligheter för kvinnor och män, 4) en tonvikt vid ”rätt försörjning”, särskilt där man arbetar tillsammans i etiska projekt, 5) den andliga betydelsen av konst och kultur, och 6) vikten av vänskap i det andliga livet. 

I Sverige har vi ett center i Stockholm och ett retreatcenter utanför Sala. Det finns också en rad mindre Triratna-grupper i andra delar av landet, där man ses och praktiserar tillsammans. 

Stort tack till Satyaprabha från Stockhoms Buddhistcenter för denna sammanfattning.

För mer information:
www.stockholmsbuddhistcenter.se