2015-09-29 11:57 #0 av: Fredrik1

Soka Gakkai International (SGI) är en organisation med 12 miljoner medlemmar i hela världen. Medlemmarna praktiserar Nichiren Daishonins buddistiska lära, en dynamisk filosofi som är grundad i det dagliga livet. Den buddistiska praktiken bygger upp inre styrka och leder till ”mänsklig revolution”, dvs personlig utveckling genom inre förändring.

Det gör det möjligt för varje individ att ta ansvar för sitt liv och bidra till att skapa en värld där människor av skilda kulturer och trosinriktningar kan leva tillsamman i fred. Nichiren Daishonin var en buddistisk reformator som levde på 1200-talet. Han baserade sin lära på Lotus-sutran och dess centrala budskap om livets värdighet.

I enlighet med sutran, har alla människor det upplysta tillståndet buddaskap och kan manifestera det som ett inre obegränsat och fritt livstillstånd som gör det möjligt att skapa värde i alla situationer.

*

Lotus sutrans kärna är läran om att nå upplysning 

För att nå en teoretisk förståelse/acceptans om varför Nam-myoho-renge-kyo, den aktiva meditationen i Nichiren Daishonins buddism fungerar, måste man förstå Buddismens definition av liv. Buddismens livssyn förklaras i en teori som heter Ichinen sanzen och betyder ungefär tretusen världar i ett enda livsögonblick.

Samtliga delar av denna teori kom på plats först när Sakyamuni (den historiska Budda) predikade Lotus sutran vilket är en av anledningarna till Lotus sutrans överlägsenhet i förhållande till övriga sutror. Det tar ytterligare drygt tusen år innan T'ien-t'ai sätter samman delarna i Lotus sutran till teorin om Ichinen sanzen - en förklaringsmodell eller ritning över livet. Även om T'ien-t'ai lyfte fram Ichinen sanzen ur Lotus sutran som ett hjälpmedel för att komma till insikt om den universella Lag som antyds i Lotus sutran, var det väldigt få som nådde upplysning genom att meditera över innehållet i teorin, eftersom det förutsatte att man hade såväl stor intellektuell kapacitet som förmåga till koncentration och gott om tid.

Först 2000 år efter Sakyamuni och 700 år efter T'ien-t'ai, precis som Sakyamuni själv förutsade i just Lotus sutran, gjorde Nichiren Daishonin det möjligt för alla att nå upplysning genom att möta buddaskapet direkt och konkret i form av Nam-myoho-renge-kyo och Gohonzon (mandala), och inte som tidigare som någonting fördolt i Lotus sutran.

1930, ca 700 år efter Nichiren Daishonin och ca 3000 år efter Sakyamuni, bildade Tsunesaburo Makiguchi och Josei Toda den organisation som nu är SGI och som under dess tredje president, Daisaku Ikeda, spridit Nichiren Daishonins buddism till ca 15 miljoner praktiserande i över 180 länder.

Nichiren skriver: “Hjärtat i Buddas lära är Lotus Sutran, och hjärtat i Lotus Sutrans praktik återfinns i Aldrig Nedvärdera-kapitlet.

*

Detta är en uppgifter hämtade direkt från Svenska Soka Gakkai Internationals hemsida http://www.ssgi.se

*

Fotnot:                                                                                                                                                                       

Jag har skickat mail till SSGI och frågat om dom vill göra en egen sammanställning, men har hittills inte fått något svar.  Om ni från SSGI önskar ändra eller lägga till något, är ni varmt välkomna att höra av er via ett PM till mig.

Jag har valt att inte ändra deras ord "buddism" till "buddhism".