2015-10-31 14:44 #0 av: Fredrik1

Vipassanagruppen är en ideell förening för människor som är intresserade av buddistisk insiktsmeditation (vipassana).
Vi arrangerar regelbundet återkommande meditationskvällar, samt kortare och längre meditationsretreater.

Vipassanagruppen bildades formellt 1986 men redan under slutet av 70-talet fanns det en grupp av individer som hade kommit i kontakt med vipassanameditation på resor i Asien. Vi har för närvarande ca 300 medlemmar i hela Sverige.

Vipassanameditationen kommer från Theravadabuddhismen - "de äldres väg", vilket är den form av buddism som utövas på Sri Lanka, i Burma, Thailand, Laos, Kambodja samt även på vissa håll i Indien. Vipassanagruppen är dock inte knuten till något specifikt land eller någon speciell lärare eller rörelse. Här i Sverige är våra fasta lärare Staffan Hammers och Marie Ericsson, som båda har studerat meditation och buddhism sedan 70-talet på olika kloster och center i Asien, Europa och USA.

Vi bjuder också in lärare utifrån, oftast västerlänningar som under 60-och 70-talen letade sig fram till olika kloster och meditationscenter i Indien eller Sydostasien och blev elever till framstående lärare där, t ex Goenkaji och Anagarika Munindra i Indien, U Ba Khin och Mahasi Sayadaw i Burma samt Achaan Buddhadasa och Achaan Cha i Thailand. Efter lärotiden i Asien återvände de till Väst och det första västerländska vipassanacentret "Insight Meditation Society" i Massachussetts, USA startades 1974 av Joseph Goldstein, Sharon Salzberg och Jack Kornfield. Något år senare öppnades "Gaia House" i Devon, England av Christopher Titmus och Christina Feldman. Numera finns det många fler lärare och meditationscenter i flera länder och en ny generation lärare finns tillgänglig. Varje vår kommer Yanai Postelnik och Catherine McGee och håller retreat här i Sverige och på hösten bjuder vi in olika lärare t ex Leigh Brasington och Greg Scharf.

Dessa lärare har blivit mycket omtyckta för sitt sätt att förena den klassiska buddismens läror med västerländskt psyke och tänkesätt. De reser runt i hela världen och ger "retreats", oftast en vecka eller 10 dagar. Deltagarna tillbringar den mesta tiden i tystnad med sittande och gående meditation. Instruktioner, intervjuer, frågestunder och dharmaföredrag är också återkommande programpunkter. Retreater anordnas helt på självkostnads-och "dana"-basis, dvs man betalar för mat, husrum och andra fasta kostnader samt ger en frivillig donation till läraren och personalen i slutet av retreaten.

En av Vipassanagruppens huvuduppgifter är att anordna sådana retreater. Vi ordnar även meditativa skogspromenader och andra sammankomster. En gång om året ger vi ut ett informationsblad "Sanghabrevet", som numera distribueras digitalt. Man blir medlem genom att sätta in en valfri donation "dana" på Vipassanagruppens postgirokonto 17 43 75-6. Vipassanagruppen är medlem i Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd och därför bör man numera också fylla i ett skriftligt medlemsformulär, som delas ut på våra retreater och även kan fås på Drom Tönpa Center, där vi har våra torsdagsmeditationer.

Vår hemsida har adressen www.sangha.nu, där finns information om våra retreater. Vi har även en mailinglista, där vi skickar ut information om olika nyinsatta aktiviteter som t ex endagsretreater och skogspromenader samt nyhetsbrevet. För att komma med på denna lista skickar man ett mail till vipassanagruppen@sangha.nu

Alla är välkomna på torsdagsmeditationen på Drom Tönpa Center, Erstagatan 28, kl 18.30. Maila oss för portkod!


Hälsningar

Marie

*****

Stort tack till Marie Ericsson från Vipassana-gruppen för denna presentation! / Fredrik1