2015-11-05 10:13 #0 av: Fredrik1

Organisationen FPMT (Foundation for the Preservation of Mahayana Buddhism) har gjort den mycket fina och informativa introduktionsserien Discovering Buddhism. Den beskriver den tibetanska buddhismen, hur man tränar och vad man ska tänka på. Serien bygger på Lama Tsongkhapa´s ( 1357–1419) välkända text "The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightment" (Lam Rim Chen Mo).

Välkända lärare som His Holiness the Dalai Lama, Ven. Karin Valham, Stephan Pende Wormland m.fl  berättar ingående om olika teman. Även elever som Richard Gere berättar om vad de upplever under sin träning.

Detta avsnitt tar upp grunderna för hur man börjar meditera,vilket grunden inom utövandet av buddhism.Traditionellt sett brukar Lamrim studeras på tre sätt: (The three wisdoms) 

1)Via en lärare som undervisar. 

2)Genom att man tänker igenom själv det man lärt sig och reflekterar över det. 

3) Genom att man mediterar över ämnet. För varje ämne inom Lamrim brukar rekommenderas en daglig meditation på 20 -30 minuter och studietid/meditationstid på åtminstone 2 veckor för att man ska tillgodogöras sig insikterna i ämnet ordentligt. Vissa lärare rekommenderar 10 veckor eller mer. 

Ibland arrangeras även retreater som har något/några ämnen som koncentrerat mediteras över. Dessa retreater kan vara allt från en helg, en vecka till flera år.