2015-12-03 00:58 #0 av: Fredrik1

En video som betättar historien om Karma Kagyu-skolans ledare, Karmapa, manifestationen av Avalokiteshvara, medkänslans buddha.