2015-12-16 15:00 #0 av: Fredrik1

In brief, whatever you are doing, 

Ask yourself, "What´s the state of my mind?"

With constant mindfulness and mental alertness

Accomplish others´ good -

This is the practice of bodhisattvas

                        Gyelsay Togmay Sangpo, The Thirty-seven Practices of Bodhisattvas


En bodhisattva är en person som helt osjälviskt tar på sig andras lidande och ger dem sin egen lycka utan tanke på att få något tillbaka och som har som aspiration att rädda alla levande varelser från det eviga kretsloppet i Samsara (Födsel, att åldras, bli sjuk,dö för att sedan återfödas...) Denna vilja har dem tillsammans med den direkta insikten av alla varelser och tings tomhet, eller öppenhet. (Emptiness)

Mina tankar:

Att vara närvarande i stunden här och nu, i vad jag gör och förnimmer, hjälper mig att se mina val och motivationen bakom dem.  Att försöka se utanför "mig,mitt" och se det större perspektivet av alla levande varelser. Att alla vill vara lyckliga och fria från lidande.  Att då försöka se till att mitt handlade är osjälviskt, stödjande, förstående och att jag tillåter mig dela det som är "mitt" med alla andra. Det behöver inte vara stora ting. Kanske att uppmärksamt lyssna på någon som berättar om en hjärtesorg. Eller kanske rent utav hjälpa någon som inte hunnit sortera sina strumpor ? :)

Dela gärna era tankar, funderingar och erfarenheter!