2015-12-17 12:47 #0 av: Fredrik1

In all actions I will examine my mind

And the moment a disturbing attitude arises,

Endangering myself and others,

I will firmly confront and avert it

Geshe Langri Tangpa,       Eight verses on Thought Transformation

Lojong-sinnesträning. 

Att vara närvarande, mindful, i varje stund och vaksam på om en ilska eller förutfattade meningar om personer och situationer uppstår i ens sinne för att därefter använda antidoter, hjälpövningar ur Lamrim för att se igenom illusionen av känslan.  Det är en viktig lärdom som tar mycket lång tid att bemästra. Sk afflictive emotions (drabbande känslor) har vi enligt buddhismen alla i vårt sinne tills vi nått full upplysning. Dessa försvinner helt först när vi nått fullt buddhaskap, men kan hindras att uppstå genom olika övningar.

Mina tankar:

Välkomna att diskutera detta ämne! 

Är det möjligt att vara lugn, kärleksfull och klarsynt i varje situation ?