2015-12-29 12:53 #0 av: Fredrik1

Meditate on love and compassion                                                                                                       Then act out of love and compassion.

Ven. Thubten Chodron. 

( se videon i Daily Dharma 28 december, 2015)

Mina tankar:  

Det är viktigt att använda sig av det man mediterar över i det dagliga livet.  Att omsätta Dharman i praktik är inte bara när vi mediterar, reciterar mantran eller läser Dharma-böcker. Det är i livet här och nu och i allt vi gör. Att vara kärleksfull och ha medkänsla i sina handlingar, tankar och ord.

Thich Nhat Hahn använder exemplet med att diska som en bra övning - att diska med full medveten närvaro, Mindfulness. Du blir mer närvarande i det du gör i nuet och dessutom blir disken renare ! :)