2016-07-15 15:50 #0 av: Fredrik1

"Romantisk kärlek tycks aktivera samma områden för belöningar i hjärnan som aktiveras av kokain. Men ny forskning visar att osjälvisk kärlek, en djup och genuin önskan om andras lycka, i själva verket stänger av hjärnans centrum för belöningar."

http://www.epochtimes.se/osjalvisk-karlek-stanger-av-hjarnans-behov-av-beloningar/