2016-10-23 19:49 #0 av: Fugen

Hej.

Diskussionsfrågor kapitel 3

1. Författaren ger några exempel på detta ( bla sid 65 och 78) men, beskriv kort, vad innebär föreskriften om fulländat tal för dig?

2. En del av föreskriften fulländat tal är lyssnandet. Han nämner inte det i boken, men vad innebär att man är en god lyssnare, räknar du dig som det och har du några tips på hur man kan bli bättre på det?

3. Vad betyder tystnad för dig och varför (sid 75-78)?

Gassho
Fugen