2016-10-23 19:51 #0 av: Fugen

Hej.

Diskussionsfrågor kapitel 4

1. Hur ställer du dig till uttalandet ”Om du gör något och det känns bra för dig, då är den saken rätt, åtminstone för dig.” Vad får det uttalandet för implikationer? Kan du tänka dig att leva efter det uttalandet?

2. Om du fick lägga till en föreskrift, hur skulle den då lyda?

3. Är det en skillnad mellan ordalydelsen ”avhållsamhet” och ”inte” i tex föreskriften ”avhållsamhet från att skada” mot att säga ”inte skada”?
Och ifråga om föreskriften om ”inte skada”, hur skulle du vilja uttrycka den om du fick ändra ordalydelsen i den?

Gassho
Fugen