2017-01-20 11:25 #0 av: Fredrik1

Chögyal Namkgai Norby undervisar om Dzogchen meditation.