2017-11-26 23:20 #0 av: Fredrik1

His Holiness the 17th Gyalwang Karmapa undrvisar.