2017-12-24 19:01 #0 av: Fredrik1

I Tibet finns en över tvåtusenårig tradition bland buddhistiska munkar i hur man finner lugn, insikt och harmoni.

Stephan Pende Wormland, ,som varit buddhistisk munk i denna tradition i 11 år, har till föreningen tysta husets stora glädje tackat ja till en inbjudan om att leda en helg retreat i Växjö.

Fredagen den 9 feb handlar det om medvetet drömmande (Tibetan Dream yoga) om och hur vi med hjälp av tibetanernas teknik blir medvetna om våra drömmar NÄR vi drömmer dem.

Lördag den 10 feb blir en uppföljning av gårdagen samt undervisning i hur vi kan förstår och hanterar svåra känslor i det dagliga livet. Teori och praktisk alterneras och konkreta tekniker kommer att läras ut.

Läs gärna mer om detta på hemsidan www.tystahuset.se.