2018-01-14 13:44 #0 av: Fredrik1

"30-31/3 Stillhetsretreat.

Lama Tsultim Rinpoche lär ut stillhetsmeditation (”shiné” på tibetanska och ”calm abiding” på engelska). Det är en buddhistisk utövning då vi mediterar under tystnad. Meditationen hjälper oss att stilla vårt vanligtvis splittrade sinne. Med denna metod kan vi successivt lära oss mer om hur vårt eget sinne fungerar, hur tankar och känslor uppstår, samt hur vi kan hantera dessa på ett konstruktivt sätt. Stillhetsmeditationen ligger till grund för all vidare meditation inom vår tradition.

Plats: Solbo retreatcenter, Fellingsbro.

Tid: start fred 30/3 kl. 10, avslutas 31/3 ca kl. 13 (efter lunch)."

Info/ anmälan:
http://tibetanbuddhism.se/stillhets-retreat/