2018-02-21 18:36 #0 av: Fredrik1

Ven. Tenzin Wangyal Rinpoche undervisar i Dzogchen meditation.