2018-04-10 12:19 #0 av: Fredrik1

Yongey Mingyur Rinpoche undervisar om meditation.