2018-05-06 00:12 #0 av: Fredrik1

Ven. Chökyi Nyima Rinpoche undervissr om Mahamudta meditation.