2018-05-15 23:17 #0 av: Fredrik1

För att förstå Tomhet (Emptiness) behöver man förstå Betingad Uppkomst ( Dependent Arising).