2018-06-05 22:42 #0 av: Fredrik1

Stephan Pende Wormland undervisar.

Kl: 19 - 21, Sensus Studieförbund, Malmö

Mer info och anmälan:
https://www.facebook.com/events/2108302186057567/?ti=as