2018-07-02 00:28 #0 av: Fredrik1

Grundhelg på Dharmagiri, 28 - 30 september

Denna grundkurs omfattar en helg och hålls på vårt retreatcenter Dharmagiri, norr om Sala. Helgen börjar kl 18.30 på fredagen och avslutas kl 14.00 på söndagen.

Vi lär ut två grundläggande meditationsövningar: uppmärksamhet på andningen och metta-bhavana. De är metoder för att odla medvetenhet och vänlighet gentemot sig själv och andra. Vi går också igenom grunderna i den buddhistiska läran, ett utforskande av både hjärta och sinne och som syftar till djupare insikt i tillvarons natur.

Leds av Shraddhamanas och Ratnasara m.fl.

Info/anmälan:

 https://stockholmsbuddhistcenter.se/grundhelg-pa-dharmagiri-28-30-sep/