2018-07-05 00:00 #0 av: Fredrik1

Taiun Elliston Roshi undervisar om Dogens kända verk.