2018-12-26 01:35 #0 av: Fredrik1

Chogyal Rinpoche undervisar.