2019-01-21 14:44 #0 av: Fredrik1

Chogyal Rinpoche undervisar.