2019-02-03 00:20 #0 av: Fredrik1

Grundkurs, 29 jan - 5 mar

Denna grundkurs hålls under sex tisdagar kl. 18.00 – 20.30.

Vi lär ut två grundläggande meditationsövningar: uppmärksamhet på andningen och metta-bhavana. De är metoder för att odla medvetenhet och vänlighet gentemot sig själv och andra. Vi går också igenom grunderna i den buddhistiska läran, ett utforskande av både hjärta och sinne och som syftar till djupare insikt i tillvarons natur.

Leds av Vimaladhi med team.

Mer info och anmälan:

https://stockholmsbuddhistcenter.se/grundkurs-29-jan-5-mar/?fbclid=IwAR2mz9wtMT5ubHicqt7y1nl6wDb1Q47I2ZKLJAX9TtqMY38Zxhkb1xT5PaA