2019-04-21 13:38 #0 av: Fredrik1

Ven. Geshe Yeshi Lhundup undervisar.