2019-09-18 23:41 #0 av: Fredrik1

H. H the 17th Gyalwang Karmapa undervisar.